Onze huisregels


Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij onze vereniging. Om de veiligheid en gezelligheid te bewaren, hebben wij een aantal huisregels. Deze huisregels gelden bij elk TOEP evenement. Het breken van de huisregels kan leiden tot het kwijtraken van je lidmaatschap of verbanning van toegang tot onze activiteiten.

  1. We behandelen elkaar met respect.

  2. We houden ons aan de regels van de locatie waar TOEP-activiteiten plaatsvinden.

  3. We houden ons aan de wetten van het land waar TOEP-activiteiten plaatsvinden.

  4. Het gebruik van (hard)drugs is verboden, tenzij expliciet anders vermeld.

  5. Door aanwezigheid op onze evenementen geef je automatisch toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Deze foto’s en video’s worden alleen gebruikt ter promotie van TOEP.


Onze sponsoren